سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه نبوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدمحمدحسین مدرسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی

چکیده:

دراین تحقیق روش تولید و ریزساختارکامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات SiC و Al2O3 مورد بررسی قرارگرفته است روش تولید بکار گرفته شده اسیابکاری مکانیکی است و پودر مس با سه درصد حجمی متفاوت از ذرات Sic, Al2O3 در سه زمان متفاوت اسیاب شده و به منظور بررسی نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در زمینه از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد و همچنین نمونه هایی استوانه ای از پودرهای اسیاب شده Cu/Al2O3 تهیه شده و در دمای معین و اتمسفر کنترل شده سینتر شدند. پس از پولیش سطح نمونه ها، تصاویر میکروسکوپی ازتمامی آنها تهیه شد و مورد بررسی قرارگرفت.