سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ثابتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا صادقی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه مک گیل، دانشجوی کارشناس
محمدامین صادقی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، با توجه به اهمیت کامپوزیت های چند لایه فلزی، تحولات ساختاری کامپوزیت Al/AZ31 طی سیکل های ARB توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فصل مشترک لایه ها با استفاده از باربرداری یونی مطالعه شد. با توجه به تصاویر به دست آمده، لایه های آلیاژ منیزیم تا سیکل پنجم به واسطه تشکیل باندهای برشی در آلومینیوم ، و در سیکل های بعدی با تشکیل باندهای برشی در خود آنها تغییر شکل داده اند. به وسیله پردازش تصاویر مشخص شد که اولا لاهی های آلومینیوم میزان کرنش کمتری نسبت به لایه های AZ31 تحمل می کنند و ثانیا میزان پخش آلیاژ منیزیم در زمینه آلومینیوم تا سیکل سوم با نرخ زیادی افزایش یافته و در سیکل های بعدی از شدت آن کاسته شده است. همچنین وجود گرادیان رفتار سطحی نمونه از آلیاژ منیزیم تا آلومینوم در اثر باربرداری یونی، نفوذ قابل توجه اتم ها در هم ، اتصال مناسب لایه ها و تشکیل فاز جدید در فصل مشترک را تایید می کند.