سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد خلخالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبر زاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا صادقی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه مک گیل
محمدامین صادقی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش، اثر تعداد سیکل های فرآیند اتصال نوردی انباشتی (ARB) بر نحوه ی پراکنده شدن ذرات TiH2 در زمینه آلومینیومی و چگونگی تغییر شکل این ذرات مورد بررسی قرار گرفت. جهت پردازش تصویرهای میکروسکوپی یک برنامه در محیط MATLAB نوشته شده و با استفاده از آن اندازه و توزیع ذرات TiH2 در سیکل های متوالی فرایند ARB مطالعه شد. تصاویر میکروسکوپی بدست آمده نشان دهنده ی همگن شدن توزیع ذرات TiH2 در اثر افزایش تعداد سیکل های ARB است. دلیل این امر زیاد شدن تعداد فصل مشترک های حاوی TiH2 و خرد شدن این ذرات در طول فرآیند ARB می باشد. عمده ترین دلیل خرد شدن ذرات TiH2، بوجود آمدن باندهای برشی در زمینه ی آلومینیومی حین فرایند ARB است. علاوه بر آن، بررسی های میکروسکوپی نشان می دهند که برخی از این ذرات در امتداد صفحات کیلواژ خود برش می خورند. همچنین نشان داده می شود که کیفیت اتصال فصل مشترک حاوی TiH2 با افزایش تعداد سیکل ها، بهبود می یابد.