سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی نوعی باغبان – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سلطانیه – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا کاظم نژاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق نمونه هایی از کربن فعال با استفاده از ضایعات چوبی کارخانه چوب و کاغذ مازندران توسط فعالسازی شیمیایی و با به کارگیری کلرید روی به عنوان عامل شیمیایی تهیه شد . در این نمونه ها چند عامل به صورت متغیر در نظر گرفته شد تا حالت بهینه برای تولید به دست آید؛ پارامترهای متغیر زمان واکنش، نسبت اختلاط چوب و عامل شیمیایی و اندازه ذرات چوب به کار
رفته، بودند . در نتایج به دست آمده از تعیین مشخصات نمونه ها دیده شد که نسبت اختلاط با عامل شیمیایی تأثیر بسزایی بر خواص جذبی و سطح داخلی کربن فعال به دست آمده داشت، در حالی که زمان واکنش و اندا زه ذرات چوب تأثیر کمتری بر روی خواص محصول داشتند . در تحقیق انجام شده ملاحظه شد که ضایعات چوبی کارخانه چوب و کاغذ مازندران قابلیت تبدیل شدن به کربن فعال با کیفیت بالا را دارد؛ و این در حالی است که در نمونه های به دست آمده تا سطح داخلی ۲۲۰۲m2/gr و قدرت جذب ید به میزان ۱۳۵۱mg/gr دست یافته شد.