سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم ابراهیمی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی دانشگاه شهید بهشتی
امین رودانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی بین الملل موس

چکیده:

این پژوهش درصدد است موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را به صورت نظام مند مطالعه کرده و نحوه اثر گذاری آن را بر رفتار خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار دهد . از این رو چگونگی تاثیر ارزش های اخلاقی و اجتماعی رعایت شده توسط شرکت را در فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان مواد غذایی مسئله خود قرار داده و فرضیه زیر را مطرح می سازد ۱ بین بازاریابی اجتماعی و فرآیند احساسی تصمیم گیری مصرف کنندگان مواد غذایی رابطه وجود دارد