سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ارغوانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
صمد ذاکری فر – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
مهران شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران
عباس کیان وش – گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار پژوهشی تأثیر اضافه کردن اکسید های CaO ، V2O5 و Bi2O3 به YIG)Y3Fe5O12) مورد بررسی قرار گرفته است . انجام عمل مذکور منجر به تشکیل گارنتی با فرمول (Bi0.75Ca1.2Y1.05)(V0.6Fe4.4)O12 می شود . نمونه های گارنت جدید (Bi-CVG )و نمونه های YIG هر دو با استفاده از روش اختلاط پودرهای اکسیدی تهیه شدند . کلسیناسیون نمونه های YIG در دمای۱۳۰۰ °Cبمدت زمان۳ ساعت ونمونه هایBi-CVGدر دمای ۹۲۵ °Cساعت انجام پذیرف ت ۳ بمدت زمان پس از کلسیناسیون، تفجوشی نمونه های YIG در دماهای بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ °C ونمونه های Bi-CVG در دماهای بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ °C بمدت زمان ۶ ساعت جهت بهینه کردن چگالی و خواص مغناطیسی نمونه ها انجام گرفت . خواص مغناطیسی نمونه های تفجوشی شده توسط یک دستگاه هیسترزیس گراف و ریز ساختار آنها توسط یک میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) مورد بررسی قرار گرفتند . دمای تفجوشی بهینه نمونه هایBi-CVG و YIGبه ترتیب حدودC1175 °C ~ و ۱۴۵۰ °تعیین گردید . مغناطش اشباع، پسماند مغناطیسی و نیروی پسماند زدایی نمونه های Bi-CVG ~ در
مقایسه بانمونه های YIG مقادیر بسیار مطلوبتری را جهت استفاده در کاربرد های میکروویو نشان دادند .