سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهسوند حسنی حسین – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی مرکز بین المللی علوم, تکنولوژی پیش
حسین شیریان – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حنانه پور تبریزی – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ثریا پورتبریزی – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شوری از مشکلات اساسی تولید محصولات زراعی می باشد. اصلاح خاک، زهکشی و کنترل آب برای تقلیل گسترش شوری خاک نیازمند صرف هزینه های بالای مهندسی و مدیریتی است . استراتژی جایگزین، اصلاح و کشت گیاه ان متحمل به شوری است. گندم اولین غله دنیا و ایران است که نیاز به تولید و اصلاح واریته های مختلف آن بیش از پیش با کمک ژنهای خارج از گونه زراعی گندم احساس می شود . لاینهای آمفی پلوئید تریتی پیرم (تلاقی بین ارقام گندم زراعی به عنوان پایه مادری و علف شور ساحل بعنوان پایه پدری ) تولید و مقاومت قابل توجهی به شوری در محیط هیدروپونیک حاوی نمک سدیم نشان داده و در آزمایشات زراعی نیز در استان کرمان سازگاری مناسبی از خود نشان داده است. در این بررسی هدف تولید ارقام گندم حاوی کروموزوم ۵Eb و حامل ژنهای مقاومت به شوری است. لذا از پنج لاین تریتی پیرم اولیه و شش رقم گندم اصلاح شده در یک برنامه دورگ گیری اقدام به تولید نسل F1 و F2 گردید و نتایج حاکی از گیاهان ۴۲ کروموزومی در نمونه های میتوزی F1 بود ولی در نسل F2 ناپایداری کروموزومی در نمونه های میتوزی بصورت آنیوپلوئیدی از ۳۵ تا ۴۷ کروموزوم را نشان دادند. بطوریکه در بررسی نمونه های میوزی نسل F2 مقداری عدم همولوژی کروموزومی شامل کروموزوم های یونی والانت و بی والانت میله ای مشاهده گردید.