سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا نبی نژاد –
نوشین عسکرانی –

چکیده:

امروزه نانو تکنولوژی بصورت شتابان و وسیع در بسیاری از میادین علمی و تحقیقی و حتی تجاری وارد شده است ،یکی ازنانو مواد دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی قوی و با پایداری بالا نا نو سیلور ها هستند این نانو مواد شامل ذرات نانو نقره پوشش دهی شده روی Tio 2 بوده که در مجاورت رطوبت و هوا یونهای فعال OH- و O 2- تولید می نماید .
مطالعه حاضر به کار آزمایی بالینی استفاده از نانو سیلور در یک مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ قطعه اشاره دارد، که در نهایت با استفاده از این تکنیک در سن ۵۴ روزگی با %۷ تلفات و بدون استفاده از آنتی بیوتیک و واکسن های مورد استفاده در طیور ، با کیفیت مناسبی ( چربی کمتر ) مرغ به کشتار گاه ارسال شد ،ا ین روزها آنجه در خصوص گوشت مرغ در جامعه مطرح و به عنوان شبه ای در این خصوص ذکر میگردد وجود باقی مانده های آنتی ییوتیکی و … در گوشت مرغ میباشد و کاهش یا حذف آنتی بیوتیک از برنامه پرورش طیور گوشتی گامی رو به جلو در تولید محصولات غذایی ارگانیک میباشد . نکته قابل ذکر آنکه این مرغداری در منطقه مهریز استان یزد در ناحیه نسبتا متراکم از نظر مرغداری و نیز دز فصل اردیبهشت و تیر ماه که توام با شروع گرما بوده است و در چنین شرایطی ،پرورش مرغ گوشتی با برخی بیماریهای تنفسی ویروسی و عفونتهای چرکین باکتریایی توام خواهد بود که با استفاده از نانوسیلور در بدو جوجه ریزی به عنوان ضد عفونی کننده سال نو نیز در طی دوران پرورش با کمترین تلفات ( حد معمول تلفات در مرغداریها تا %۸ قابل قبول و طبیعی بوده . و در شرایط بیماری و قصل گرم و اپیدمیها تا % ۴۰ میرسد ) به سن کشتار یعنی ۵۴ روزگی رسید ، بر این اساس با توجه سلامت نانوسیلورها در انسان و وجود مقدار بسیار کم سیلوردر گوشت مرغ تولیدی ( در حد کمتر از یک ، PPM) استفاده ز این تکنیک کمک شایانی در تولید گوشت مرغ عاری از آنتی تیک و بقایای واکسنهای روغنی خواهد بود .