سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهنام ناصریان خیابانی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات کشورزی و پزشکی هسته ای
سیروس ودادی –
مازیار غفاری –
اسفندیار رحمانی –

چکیده:

گیاهان هاپلوئید گندم مواد ژنتیکی با ارزشی به منظور تولید لاینهای دابل هاپلوئید و دستیابی سریع به لاینهای کاملاً هموزیگوت و کاهش دوره گزینش در روشهای کلاسیک می باشد. کشت بساک و تلاقی گندم با ذرت دو روش عمده در تولید گیاهان هاپلوئید گندم می باشند. تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین ژنوتیپ های گندم هگزاپلوئید در پاسخ به کشت بساک وجود دارد در حالیکه فراوانی جنین زایی و باز زایی گیاه هاپلوئید در تلاقی گندم با ذرت به طور معنی داری از ژنوتیپ ذرت متأثر می شود. در این تحقیق پاسخ به کشت بساک۶ ژنوتیپ گندم (طبسی، امید، T66-58-3,R-2,R-13) مطالعه شد. همچنین دو ژنوتیپ طبسی و T66-58-3 برای هیبرید گندم با ذرت انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تمام ژنوتیپ ها پاسخ ضعیفی به کشت نشان داد که هیبرید گندم با ذرت فراوانی تولید جنین های هاپلوئید گندم به طور معنی داری نسبت به کشت بساک بالاتر بود. مقایسه دو روش نشان داد که هیبرید گندم با ذرت بسیار مؤثرتر از کشت بساک گندم است.