سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا فتوحی قزوینی – دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ناصر عسکری رابری – مربی گروه تولیدات گیاهی باغبانی مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی
احمد معینی – استادیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشت بافت از روشهای موثر ازدیاد انبوه گیاهان بویژه برای کشتهای گلخانه ای است مهمترین ویژگیهای ازدیاد گیاهان از این طریق حفظ صفات مادری امکان تولید انبوه جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی است ژربرا پنجمین گل شاخه بریده هلند است سطح زیرکشت ژربرا در دنیا ۱۲۰۰-۱۲۰۰ هکتار و در ایران ۳/۶ هکتار است تمایل به کشت و پرورش ژربرا در ایران بدلیل زیبایی تنوع رنگ عمر طولانی بعد از برداشت عملکرد زیاد و فاصله کوتاه بین دوره های برداشت در حال افزایش است در سال ۸۲ نزدیک به ۵۰۰۰۰ گیاهچه ژربرا وارد ایران گردید ضرورت واردات نشا از بزرگترین عوامل عدم توسعه سطح زیرکشت ژربرا در ایران است در حال حاضر ۱۲۶ میلیون تومان در هکتار جهت خرید نشا وارداتی ژربرا سرمایه گذاری می شود که ۵۰-۴۰ درصد از آن فقط هزینه واسطه و حمل و نقل است در صورت تولید نشا در کشور هزینه خرید نشا به کمتر از ۲۸ میلیون تومان درهکتار تخمین زده می شود. با هدف ریزازدیادی کلاپرک ارقام ماموت و جیمی جهت تولید شاخساره روی محیط کشت MS دارای غلظت های ۰/۰۱ و ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر TDZ کشت شد نتایج ازمایش نشان داد بیشترین تعدادشاخساره درتیمار ۰/۵ و ۰/۱ میلی گرم در لیتر TDZ و با میانگین ۴/۵ شاخساره در هر ریز نمونه بدست امد.