سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد فیض – دانشگاه تهران
امیرحسین پورامینی – دانشگاه تهران

چکیده:

یکی ازانواع روشهای کنترل موتورآهنربای دائم سنکرون (PMS) روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) است که به طرف متفاوت بر روی این موتور شبیه سازی و پیاده سازی شده است. از طرف دیگر PWM در روش کنترل DTC یک موتور PMS هیچ استفاده ای نداشت و حتی عدم احتیاج به PWM از مزایای اینروش بر شمردهمی شد. در مقاله حاضر دو واژه مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. این مقاله یک موتور PMS را با روش (DTC) کنترل می نماید ولی در حقیقت هدف نهایی کنترل سرعت یا گشتاور موتور نیست، بلکه هدف مدولاسیون پهنای عرض پالس یا در خقیقت ایجاد PMW با استفاده ازDTC یک موتور PMS است. شکل موج ولتاژ و جریان تولیدی با این روش هارمونیک کمتری را نسبت به سایر روشها خواهد داشت. ابتدا یک موتور PMS ساده با روش DTC کنترل می شود، سپس شکل موجهای ولتاژ و جریا ن تولیدیآن با شکل موجهای تولیدی توسط یکی از روشهای مرسوم تولید PWM مقایسه میشود.