سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد ریحانی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و مدیر عامل شرکت زمین کاوگستر
محمدعلی ملک محمدی – کارشناس ارشد شرکت زمین کاوگستر

چکیده:

عملکرد اساسی در روشهای لرزه ای ایجاد امواج الاستیک و اندازه گیری زمان سیر آنها از محل چشمه موج تا یک سری گیرنده امواج می باشد. با استفاده از زمان سیر امواج و موقعیت فضایی چشمه موج و گیرنده ها به کمک روش هایی که به این منظور ابداع شدهسرعت سیر امواج قابل محاسبه خواهد بود. یکی از روش های موثر در مهندسی زدوفیزیک توموگرافی لرزهای می باشد. میزان سرعت امواج اطلاعات مفیدی از ویژگیهای لایه هایی که بر سر راه امواج واقع شده اند در بر دارد که اساس توموگرافی است. در این مقاله ضمن بیان مبانی توموگرافی لرزه ای به ارزیابی عملی توده سنگ در حد فاصل تونل های انحراف ساختگاه سد سیمره و نتایج حاصل از آن اشاره شده است. بر اساس این مطالعات با توجه به مقطع توموگرافی بدست امده با یافتن یک بی هنجاری کم سرعت در آن مقطع، با دقت نسبتا مناسبی موقعیت زون خرد شده با درزه و شکاف های گسترده شناسایی گردید. بر اساس این نتایج پس از حفر گمانه ژئوتکنیکی تمهیدات لازم جهت استحکام تونل انجام شد.