سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی طباطبایی میر – فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا قیطانچی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک
اریک برگمن – عضو هیئت علمی دانشگاه کلورادو امریکا

چکیده:

تعیین ساختار پوسته و گوشته فوقانی با استفاده از شیوه های برگردان داده های زمانی زمین لرزه ها یکی از مهمترین اهداف زلزله شناسی در چند دهه اخیر بوده است. دراین مطالعه زمان سیر امواج زمین لرزه ها پارامترهای مکانی و زمانی آنها به عنوان داده های معلوم در نظر گرفته شده و با داشتن یک مدل اولیه یا مرجع دراین مطالعه از مدل CRUST5.1 طی مراحل وارون سازی پارامترهای مجهول مدل ساختار سرعتی زمین بهینه می گردند.