سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد دلبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران
علی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت, تهران
مهدی زورآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس, تهران

چکیده:

یکی از مباحث مهم در تونلسازی، رفتاری است که زمین در شرایط مچاله شوندگی از خود نشان می دهد. در زمین های مچاله شونده، سنگها به درون تونل حرکت می کنند و باعث بروز مشکلاتی در نگهداری و ادامه کار تونلسازی می شوند. برای تونلزنی در سنگ مچاله شونده نیاز است ابتدا نوع پدیده و شدت آن با دقت شناخته شود و آنگاه با توجه به اطلاعات موجود روش حفاری و سیستم نگهداری مورد نیاز طراحی شود. در این مقاله ابتدا به بررسی روش های تشخیص این پدیده و تعیین فشار نگهدارنده در این زمین ها پرداخته و در ادامه در مورد روش های حفاری و سیستم های نگهدارنده مورد استفاده توضیح داده می شود