سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج محمدی ارنجن – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق
سیدمحمود فاطمی عقدا – دکتری زمین شناسی مهندسی دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم دا

چکیده:

پدیده لهیدگی به صورت همگرایی بزرگ وابسته به زمان در طی حفاری تونل و پس از استخراج تعریف می شود. پدیده لهیدگی به شرایط زمین شناسی مهندسی توده سنگ مسیر تونل ، وضعیت تنش های بر جای سنگ، جریان آبهای زیرزمینی ، فشار آب منفذی و همچنین خواص توده سنگ بستگی دارد. تونل امازاده هاشم، تونلی است جاده ای در زیر کوه اوزنه که در فاصله ۹۵ کیلومتری از آمل واقع شده است. این تونل باطول ۳۱۸۹متر، شیب ۲/۵% و امتدادی شمالی-جنوبی، در طول مسیر خود از سازندهای شمشک، الیکا، مبارک، جیرود، میلا و لالون عبور می کند. تقریبا ۱۵% از مسیر این تونل شامل بخش شیلی سازند شمشک، موسوم به Jsh، می باشد. در این تحقیق با بررسی ویژگی های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی، استعداد وقوعپدیده لهیدگی و شدت آن در بخش شیلی سازند شمشک از طریق روش های تجربی و نیمه تجربی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند که قابلیت لهیدگی در این بخش از مسیر تونل زیاد می باشد. بنابراین در ادامه این مقاله، روش های مناسب جهت حفاری و نگهداری در این بخش از تونل امامزاده هاشم به اختصار ارائه گردیده اند.