سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی زاهدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
کریم عباسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله دو عملگر تقریب فازی ′ C وC را ارائه نموده که درآن عملگر ′ C از نوع بستار فازی و عملگر C از نوع داخلی فازی می باشد . سپس توپولوژیهای ( فازی ) وابسته به این عملگرها را بدست آورده و نتایجی روی این توپولوژیها بدست می آوریم .