سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش نظرپور – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
مرتضی تیموری – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله توپولوژی جدیدی از اکتیو فیلتر ) AF[1]) موازی با الگوریتم کنترلی پیشرفته ارائه می کند . تئوری توان راکتیو مدارهای سه فاز جهت بدست آوردن جریانهای مرجع اکتیو فیلتر موازی استفاده شده است . الگوریتم کنترلی پیشرفته ابتدا توسط مدل استاندارد اکتیو فیلتر , آزمایش می شود وسپس این الگوریتم به توپولوژی جدید اکتیو فیلتر اعمال می شود . آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی هارمونیک ها , توان راکتیو , اصلاح ضریب توان و نامتعادلی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای متعادل / نامتعادل خطی / غیرخطی می باشد . همچنین آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی کامل جریان سیم خنثی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای نامتعادل و غیر خطی می باشد بدین ترتیب مانع از افزایش گرمای هادی خنثی و عواقب ناشی از آن می شود . آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی در مقابل خطا های ممکنه مقاوم بوده و همچنان عمل کرد مطلوبی را جهت جبران سازی تضمین می نماید . عملکرد توپولوژی جدید اکتیو فیلتر موازی با ال گوریتم کنتر لی پیشرفته با ا ستفاده از نرم افزارmatlab . شبیه سازی می شود و نتایج حاصل آورده می شود