سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران
بهزاد سیاه کلاه – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با توجه به ارتقای کیفی درخواست مصرف کنندگان که از نیاز بارهای حساس جدید نشأت گرفته است، مسألة کیفیت توان اهمیت بسیاری پیدا کرده است .
از طرف دیگر تپ چنجر الکترونیکی به دلیل سرعت بالاتر، کارآیی بیشتر و نگهداری ساده تر نسبت به نوع مکانیکی آن مورد توجه می باشد .
در این مقاله تپ چنجر الکترونیکی در ترانسفورماتورهای توزیع به عنوان یکی از ادوات مورد استفاده در شبکة توزیع جهت بهبود کیفیت توان پیشنهاد می شود و ضمن معرفی این سیستم، با استفاده ازمدل سازی کامپیوتری، کارآیی آن در بهبود پارامترهای کیفیت توان مورد شبیه سازی قرار می گیرد . علاوه بر این، برای اثبات توانایی این سیستم، قابلیت های آن با دیگر ادوات POWER CUSTOM مورد مقایسه قرار می گیرد .