سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود بشیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید شیری قیداری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در سالهای اخیر یک الگوریتم تکاملی به نام تکامل تفاضلی (DE) به عنوان روشی قدرتمند و سریع برای مسائل بهینه سازی درفضاهای پیوسته معرفی شده است. این مقاله روشی برای بهبود این الگوریتم از نظر سرعت همگرایی را ارائه میکند. الگوریتم پیشنهادی ما با استفاده از تطبیق پارامتر جهش (F) در الگوریتم تکامل تفاضلی، ضمن افزایش سرعت همگرایی، نیاز به تنظیم پارامتر جهش را از میان میبرد.در این مقاله با استفاده از چندین تابع محک نشان میدهیم که الگوریتم تکامل تفاضلی تطبیقی (ADE) پیشنهادی ما سرعت همگرایی بهتری نسبت به الگوریتم تکامل تفاضلی اصلی دارد و قابلیت رقابت با روشهای بهبودداده شده پیشین را نیز دارد.