سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین شناسی
علی درویش زاده – دانشگاه تهران، گروه زمین شناسی
مسیب سبزه ای – پژوهشکده سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

تعداد ۳۳ نمونه از کانی های جدا شده و سنگ های مجموعه افیولیتی کهنوج به روش K-Ar مورد سن سنجی ایزوتوپی قرار گرفته است. پیکره اصلی این مجموعه مشتمل بر گابروهای لایه ای، گابروهای توده ای، مجموعه دایک های ورقه ای و گدازهای بالشی در محدوده زمانی کیمریجین-نئوکومین، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۵ میلیون سال پیش تشکیل شده اند. سنگ های بازیک این مجموعه در زمان تشکیل و همزمان با گسترش بستر اقیانوس، در حدود ۱۴۰ میلیون سال پیش در امتداد زون های برشی پهناور، متحمل دگرشکلی پلاستیک حرارت بالا شده اند و در اثر این حادثه به مجموعه ای از گابروهای میلونیتی و ارتوآمفیبولیت تبدیل شده اند. قسمت های میانی پیکره افیولیتی کهنوج حدود ۱۲۰ تا ۱۲۸ میلیون سال پیش مورد هجوم گسترده ماگماهای گرانیتوئیدی با ترکیب عمدتاً کوارتزدیوریت قرار گرفته اند و در حدود ۹۰ میلیون سال پیش توسط رگه ها، رگچه ها و لکه های گرانیت پتاسیک قطع شده اند.