مقاله تکامل شورابه ها و تشکيل کاني هاي تبخيري در پلاياي ساغند ايران مرکزي، و مقايسه آن با درياچه بزرگ نمك و حوضه دره مرگ در ايالات متحده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تکامل شورابه ها و تشکيل کاني هاي تبخيري در پلاياي ساغند ايران مرکزي، و مقايسه آن با درياچه بزرگ نمك و حوضه دره مرگ در ايالات متحده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلايا
مقاله شورابه
مقاله ساغند
مقاله ايران مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترشيزيان حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلاياي ساغند ايران مرکزي، در ۱۵۰ کيلومتري شمال خاوري شهرستان يزد واقع شده است. به منظور بررسي روند تکاملي شورابه ها و تاثير خاستگاه آنها بر تغييرات کاني شناسي و هيدروژئوشيمي پلايا، کاني هاي تبخيري با ارزش، ۲۱ نمونه شورابه به صورت سيستماتيک از بخش هاي مختلف پلايا برداشت شدند. نمونه هاي جمع آوري شده براي تعيين غلظت يون ها به روش فلوئورساني پرتو ايکس (XRF) و تعيين ويژگي هاي کاني شناسي با استفاده از پراش پرتو ايکس (XRD) مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين دستاوردها، با داده هاي مشابه آن از چند درياچه نمکي بزرگ دنيا از جمله درياچه نمکي بزرگ و حوضه هاي دره مرگ ايالات متحده و نيز پهنه نمکي بزرگ آمريکاي شمالي، مقايسه شدند. نتايج تغييرات کاتيوني و آنيوني در شورابه هاي پلاياي ساغند نسبت به درياچه هاي ديگر نشان داد که اين شورابه ها از نظر ويژگي هاي هيدروژئوشيميايي و فيزيکوشيميايي به ويژه اسيديته، مشابه درياچه نمکي بزرگ ايالات متحده بوده، و نوع شورابه آن از نوع Na – K – Mg – Cl – So4 يا شورابه هاي جوي قليايي است، به طوريكه بيشينه غلظت يون هاي مربوط به كلر با ۴۱۸۲۸، سديم ۲۵۵۳۸، و سولفات ۲۱۴۸۲ ميلي گرم در ليتر است. از ديدگاه کاني شناسي نيز هاليت، ژيپس، و باسانيت فراوانترين کاني تبخيري در اين پلايا هستند که نشان دهنده تکامل بالاتر شورابه هاي پلاياي ساغند در مقايسه با پلاياي ديگر است.