سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

باسم الرمضان – دکترای اقیانوس شناسی، مرکز تحقیقات آب
حمیدرضا جهانی – کارشناس ارشد آب شناسی، مرکز تحقیقات آب

چکیده:

در تابستان سال ۱۳۷۴ برنامه یک سفر تحقیقاتی بر روی دریای خطر توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و با شرکت کارشناسانی از آژانس مزبور و کشورهای پیراموندریا آغاز و به مدت ۲۰ روز به طول انجامید. در این برنامه در ۱۳ ایستگاه مطالعاتی اندازه گیری هاو نمونه برداری هایی انجام یافت که در این نوشتار نتیجه برخی از آنها به صورت داده ها و نمودارهایی ارائه شده است. همچنین بر پایه نمودارهای ژرفا – درجه حرارت چگونگی شکل گیری و گسترش لایه های مختلف حرارتی در دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است.