سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین موسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد انستیتوی کارشناسی ارشد انستیتوی استاتیک، مکان
غلامعلی عاطفی – استادیار دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مکانیک سیالات کلاسیک به بررسی مدل سیال درجه ی اول محدود می گردد که درآن فقط یک درجه ی آزادی برداری میدان سرعت برای تعیین حالت سینماتیکی سیال در نظر گرفته می شود. همچنین فرض می شود که تنها سینماتیک نقاط بسیار نزدیک به نقطه ی مورد بررسی در تولید توان اصطکاک سیال و فونکسیونال تانسور تنش موثرند. این مدل برای توصیف بسیاری ازمسائل صنعتی کافی است. ولی این تئوری قادر به توصیف پدیده های پیچیده مانند توربولانس نمی باشد. در مقاله ی حاضر، کماکان با در نظر گرفتن یک میدان بردرای سینماتیکی، اثر سینماتیک نقاط دورترار نیز در توان اصطکاک و تانسور تنش در یک نقطه در نظر گرفته ایم. درنتیجه معادله ی ناویر – استوکسی بدست آمده که از مرتبه ی شش می باشد. تفاوت پژوهش حاضر با کارهای قبلی در استفاده از تئوری ترمودینامیک برگشت ناپذیر خطی انزاگر برای شکل دادن به معادله ی مواد و نیز تقلیل مساله ی ایزوتروپی سیال می باشد.