مقاله تکاپوي زنان عصر قاجار: فرديت، جهان سنت و گذار از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تکاپوي زنان عصر قاجار: فرديت، جهان سنت و گذار از آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله سنت
مقاله نوگرايي
مقاله تفکر مدرن
مقاله فرديت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي فارساني سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنان در عصر قاجار همچون دوره هاي پيشين در چارچوب نظام سنتي محصور بودند و تنها در جايگاه همسر و مادر نقش ايفا مي كردند. نظام خانواده، هنجارهاي اجتماعي و نظام حقوقي، جهان بسته اي را فراهم ساخته بود كه در عمل، امكان بروز فرديت را به زنان را نمي داد. زن در اين مناسبات، مسير تعيين شده اي را طي مي كرد كه به تحقق فرديت او نمي انجاميد. خانواده، امور مذهبي و خيريه و در مواردي حضور اجتماعي زنان، همه مسيرهاي از پيش تعيين شده جوامع سنتي بود كه همچنان در ارتباط با نقش هاي سنتي آنان معنا مي يافت. حتي سرگرمي هاي زنان نيز امكان كنش گري براي آنان فراهم نمي كرد. در سال هاي پيش از مشروطيت، رگه هاي كمرنگي از نقد جهان سنت در انديشه زنان پيشگام و در برخي از امور اجتماعي يافت مي شود كه بيان كننده آغاز چالشي طولاني در مسير نقد سنت است.