سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر مقصودی – مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر خلیل پور – دانشگاه امام حسین(ع)، پژوهشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
مهدی کمالی – دانشگاه امام حسین(ع)، پژوهشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
مهدی زین الدینی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز آموزشی تحقیقاتی علوم و فناوری زیستی، گر

چکیده:

پروتئین VP1، اصلی ترین شاخص آنتی ژنیکی در میان چهار پروتئین کیسیدی موجود در اعضای خانواده پیکوراناویروس ها از جمله کوکساکی ویروس تایپ B3 می باشد؛ به طوریکه قسمت اعظم فنوتایپ ویرولانس این ویروس ها نیز مربوط به این پروتئین است. در سالهای اخیر، به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد VP1 تحقیقات گسترده مولکولی در زمینه کلون و بیان این ژن پیکورناویروسی انجام گرفته و قدمهایی در جهت ساخت واکسنهای ژنی و همچنین در زمینه گیاهان ترانژنیک برداشته شده است. بنابراین با توجه به نحقیقات انجام گرفته و نیز نقش مهم آن در اتصال، تحریک سیستم ایمنی، بیماری زایی و لیز سلولی، امید است تولید نوترکیب این پروتئین راهگشای تحقیقات آتی در جهت تولید آنتی بادی، تولید واکس نوترکیب و نیز تولید داروهای بلوکه کننده VP1 در راستای درمان عفونت باشد. در این پروژه ابتدا RNA تام تهیه گردیده و سپس با استفاده از RT-PCR و پرایمرهای اختصاصی طراحی شده برای ژن VP1، قطعه مورد نظر تکثیر یافت. در مرحله بعدی، همسانه سازی به طور همزمان بر روی دو وکتور بیانی pET32a وpET28a صورت گرفت، و در نهایت پروتئین تولید شده، توسط SDS-PAGE مشخص و بوسیله وسترن بلاتینگ مورد تأیید نهایی قرار گرفت.