سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیبگل خوشکام – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت وکهنوج
اعظم سالاری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت وکهنوج

چکیده:

در کشت و کار با بذر به علت تفرقه صفات، یکنواختی لازم وجود ندارد؛ تهیه بذرگرانبوده و گاهی در دسترس نیست، دوره نو نهالی طولانی‌تر است؛ کیفیت اولیه بذر بعد از مدتی از بین می‌رود از این رو استفاده از قلمه در تکثیر ارزان، سریع و ساده است و از تعداد کمی گیاه مادری و در فضائی محدود می‌توان گیاهان زیادی با حفظ خصوصیات پایه مادری تولید نمود. برایاین منظورتحقیقی در سال ۸۷در مرکز تحقیقات شهبد مقبلی جیرفت وکهنوج در مورد تکثیر با قلمه در گوجه فرنگی گلخانه ای رقم فالکاتو به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد که در آن یکی از فاکتور ها بستر کشت در دو سطح (ماسه+ پیت ماس وخاک لومی + کود حیوانی)و فاکتور دوم نوع قلمه(گره دار وبدون گره)در نظر گرفته شد. میانگین صفات مورد بررسی شامل درصد قلمه های ریشه دار شده، تعداد ریشه در هر قلمه و طول ریشه در قلمه بود. بر اساس این بررسی تمامی قلمه ها به صورت صد در صد ریشه دار شده بودند و نوع بستر قلمه در ریشه دهی تفاوت معنی داری نشان نداد. تفاوت بین قلمه های گره دار و بدون گره در ریشه دهی معنی دار یود و قلمه هایی که گره دار بودند درصد ریشه دهی بهتری داشتند. با توجه به این نتایج این آزمایش مشخس شدکه گوجه فرنگی گلخانه ای فالکاتو سهل ریشه زاست،به راحتی با این روش تکثیر می شود و این روش می تواند در تکثیر تجاری آن مورد استفاده قرار گیرد.