سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میترا امام – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران
طیبه سهیلا نراقی –

چکیده:

درخت کیکم (Acer cinerasens) از گونه های مهم و با ارزش جنس افرا در بین گیاهان ناحیه رویشی زاگرس بوده و به دلیل مشکلات متعدد ازدیاد آن از طریق روشهای معمول تکثیر بالخص ریشه زایی سخت قلمه های درختان بالغ افرا، امکان تکثیر غیر جنسی آن از طریق کشت جنین های جنسی مورد بررسی قرار گرفت.
برای این منظور، بذرها از پایه های برگزیده در رویشگاه طبیعی گیاهان واقع در جنگلهای منطقه سرچهان شیراز در فصول مختلف بهار و اوایل تابستان، جمع آوری و مورد سترون سازی قرار گرفتند.
بذرهای رسیده پس از باله برداری برای مدت زمان دو شبانه روز در معرض آب جاری قرار گرفتند و پس از این مدت با محلول کلرومرکوریک ۰/۱ درصد سترون گشته و در شرایط استریل، جنین های داخل آنها در محیط کشتهای مختلف کشت شدند. پس از یک ماه ۳۵% آنها بر محیط کشت بهینه MS ایجاد دانه رست دادند. دانه رست ها طی مراحل مختلف سازگاری به خاک گلدان منتقل گشتند.