مقاله تکرار و سبک شعر شيخ بهايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تکرار و سبک شعر شيخ بهايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکرار
مقاله تاکيد
مقاله سبک
مقاله آموزش
مقاله موسيقي شعر
مقاله تکرار مضمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خبازها رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده فراوان از انواع تکرار را بايد اصليترين ويژگي اشعار شيخ بهايي و مهمترين خصيصه جداکننده سبک شعري وي از ساير شعراي ادب فارسي دانست. خاصه آنکه اين ويژگي در ظاهر سبب اطناب و افزوني لفظ از معنا ميگردد و در باطن با تنوع و نوجويي در تضاد است. بنابراين، فراواني تکرار سبک شعر بهايي را آشکارا از طرز شعر غالب آن زمان (سبک اصفهاني يا هندي) متمايز ميسازد.
مهمترين علت اين مساله را ميتوان عادت اين عالم شاعر به تلقين و تکرار بر سر جلسات استاد و شاگردي دانست و مثنويهاي تعليمي، که قالب اصلي سروده هاي اوست، مجال مناسبي براي ظهور اين خصيصه و به نمايش گذاشتن هنري اين مهارت ميباشند.
در مقاله حاضر، ضمن ارايه آمار دقيق و نمونه هايي از انواع تکرار در مثنويها و ساير انواع شعر فارسي بهايي (و اشاره به اشعار عربي وي)، به بررسي فوايد و عوامل بهره گيري از هر يک از انواع اين تکرارها پرداخته خواهد شد.