مقاله تکليف مدرسه و پيشرفت تحصيلي: نقش تعديل کننده سطح تحصيلات مادر و جنس دانش آموز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تکليف مدرسه و پيشرفت تحصيلي: نقش تعديل کننده سطح تحصيلات مادر و جنس دانش آموز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکليف مدرسه
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله سطح تحصيلات مادر
مقاله جنس دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: سرمد زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک نمونه ۱۲۰ نفري از دانش آموزان رشته رياضي سال دوم دبيرستان بـه دو سوال مربوط به مدت زمان انجام تکليف و درصد تکليف ريـاضي انجـام شده از پرسشنـامه فرآيند تکليف مدرسه (کوپر و ديگران، ۱۹۹۹) به عنوان متغيرهـاي پيش بين، پاسخ دادند. پيشرفت تحصيلي بر پايـه معـدل دو امتحان پاياني رياضي اندازه گيري شد. نتايج رگـرسيون سلسله مراتبي نشان دادند کـه جنس دانش آموزان و درصد تکليف رياضي انجام شده، تغييرات پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کنند اما ميزان تحصيلات مادر و جنس دانش آموزان در رابطه بين پيشرفت تحصيلي و دو شاخص انجام تکليف مدرسه نقش تعديل کننده نداشتند.