مقاله تکميل ضد ميکروبي لباس فرم سربازان نظامي با استفاده از مشتقات بنزالکونيوم کلرايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تکميل ضد ميکروبي لباس فرم سربازان نظامي با استفاده از مشتقات بنزالکونيوم کلرايد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکميل ضد ميکروبي
مقاله لباس فرم سربازي
مقاله بنزالکونيوم کلرايد
مقاله هاله عدم رشد
مقاله ميکروارگانيزم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجاران علي
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ابوسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لباس فرم سربازان نظامي به دليل فواصل طولاني شستشو و عدم رعايت صحيح مسايل بهداشتي به عنوان بستري مناسب براي گسترش عفونت ميکروبي، آلرژي و ايجاد بوي نامطبوع به شمار مي رود. در اين تحقيق با استفاده از تستهاي ميکروبيولوژي، باکتري هاي موجود بر روي لباس فرم سربازان نظامي شناسايي شد. اثر ضد ميکروبي گرميتول و آمونيکس به عنوان مشتقات بنزالکونيوم کلرايد با غلظت هاي مختلف بر روي ميکروب هاي شناسايي شده آزمايش و آمونيکس به عنوان اثرگذارترين ماده انتخاب شد. تاثير آمونيکس بر روي خصوصيات مکانيکي و مورفولوژيکي نخ هاي مصرفي در ساختار پارچه نيز مورد اندازه گيري قرار گرفت.
نتايج آزمايشات حاکي از حضور ۵ باکتري مضر بر روي لباس ها بود. زمان ماندگاري و بازدارندگي تکميل ضد ميکروبي صورت گرفته بر روي لباسها تا ۲۶۲ ساعت گزارش شد. تعداد باکتري هاي رشد يافته بر روي لباس هاي تکميل شده در مقايسه با نمونه هاي تکميل نشده به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافت. ماده ضد ميکروبي مصرفي در تکميل لباس ها نه تنها اثر سوء بر روي خواص مکانيکي آنها نداشت، بلکه مشاهدات از طريق حس لمسي حاکي از بهبود زير دست و ايجاد نرمي براي پارچه ها را به همراه داشت.