سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ترانه شناسا – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
فاطمه خدا رحمی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر
ناهید همتی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا
مجید منتظر – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرا

چکیده:

در این تحقیق، امکان استفاده از اسید سیتریک به همراه کیتوسان برای تکمیل تؤام ضد چروک و ضد میکروب کالای پنبه ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور کالای پنبه ای با درصدهای مختلف اسید سیتریک و کیتوسان عمل شده و شرایط عملیات نیز مورد توجه قرار گرفته است. سپس ویژگیهای مورد نظر مانند زاویه بازگشت از چروک، طول خمش، استحکام کششی، اندیس زردی و خاصیت ضد میکروبی نمونه های عمل شده اندازه گیری و گزارش شده است.