مقاله تکنولوژي پيشرفته توليد خاک پوششي با استفاده از ورمي کمپوست براي پرورش قارچ خوراکي (Agaricus bisporus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تکنولوژي پيشرفته توليد خاک پوششي با استفاده از ورمي کمپوست براي پرورش قارچ خوراکي (Agaricus bisporus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش قارچ
مقاله ورمي کمپوست
مقاله خاک پوششي
مقاله زباله شهري،قارچ دگمه اي سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذكايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بازيار سحر
جناب آقای / سرکار خانم: خانه باد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ خوراکي دکمه اي سفيد مهم ترين قارچ خوراکي تجاري در سراسر دنيا مي باشد. در اين تحقيق، يازده تيمار خاک هاي پوششي گوناگون با پايه ورمي کمپوست بازيافت شده از زباله هاي شهري مشهد به عنوان جاي گزين پيت (peat) در کشت قارچ Agaricus bisporus مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه اي ما بين ميزان رطوبت، pH، هدايت الکتريکي (EC) و ظرفيت نگهداري آب (WHC)، کل کربن آلي، کل نيتروژن، نسبت کربن به نيتروژن، وزن خاکستر و کربنات کلسيم قارچ کشت شده در خاک پوششي با پايه پيت (peat) و با پايه کمپوست انجام و در آن پارامترهاي توليدي مختلفي (تعداد قارچ ها، وزن کل محصول، وزن فردي، اندازه کلاهک، سرعت محصول دهي و وزن خشک) مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان EC تيمارها به صورت معني داري بالاتر از خاک پوششي با پايه پيت بود. نتايج آشکار کرد ورمي کمپوست به علت چسبندگي و EC بالا به تنهايي نمي تواند جايگزين مناسبي براي پيت باشد. در تعدادي از تيمارهايي که از ورمي کمپوست به همراه مکمل ها استفاده شد، تفاوت معني داري در وزن کل محصول با خاک پوششي با پايه پيت در انتهاي دوره کشت مشاهده نشد. در تمام تيمارهايي که از ورمي کمپوست به عنوان پايه در خاک پوششي استفاده کردند، وزن خشک، وزن فردي و قطر کلاهک به طور معني داري افزايش يافت، گرچه تعداد قارچ هاي توليدي کاهش يافت. در تيمارهايي که با استفاده از ورمي کمپوست تهيه شده بودند، سرعت محصول دهي يا فاصله زماني بين خاکدهي و فلاش اول زيادتر از خاک پوششي با پايه پيت بود.