سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بابک نجات روشن – دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

سنجش عملکرد یکی از مقوله هایی است که از دیرباز مورد توجه مدیران بوده است . تلاش برای طراحی مدلهای کاراتر و اثر بخش تر همچنان ادامه دارد . دانشمندان می کوشند تا با یافتن عواملمؤثر در عملکرد و استفاده از آنها در سیستمهای سنجش عملکرد تصویر بهتر و کارآمدتری از عملکرد سازمان بدست آورند . امروزه از مفاهیم مختلفی در طراحی سیستمهای سنجش عملکرد استفادهشده است، مثل مدیریت کیفیت جامع، مفاهیم و مقیاسهای مالی، مدیریت استراتژیک و بسیاری دیگر . نکته ای که این مقاله راجع به آن بحث می کند اهمیت تکنولوژی به عنوان یکی از منابع مهم
سازمان در دستیابی به مزیت رقابتی برتر و نقش آن به عنوان یک عامل کلیدی مؤثر بر عملکرد سازمان می باشد که متأسفانه در اغلب سیستمهای سنجش عملکرد توجه کافی آن نشده است . مخاطب اصلی این مقاله مدیرانی هستند که قصد انتخاب یا طراحی یک سیستم سنجش عملکرد برای سازمان خود را دارند و یا هم اکنون در حال استفاده از سیستم سنجش عملکردی هستند که به تکنولوژی در آن توجه کافی نشده است . این مقاله به آنها توصیه می کند که به تکنولوژی به عنوان یک عامل کلیدی مؤثر بر عملکرد سازمان توجه کافی داشته باشند