سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی مرتضوی – دانشجوی کارشناسی دانشکده عمران دانشگاه آزاد یزد
مژده باقری – دانشجوی کارشناسی دانشکده معماری دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در کویر آب ارزش دو چندان دارد. به علت حرارت زیاد و خشک بودن محیط، سیستم انتقال آب این مناطق دارای خصوصیات ویژه خویش میباشد. لذا ایرانیان برای این مناطق سیستم انتقال آب از زیر زمین را با مسائل هیدرولیکی خاصی، ابداع کردند. قنات وظیفه انتقال آب از دامنه کوهها تا محل استفاده کشاورزی و آشامیدنی را بر عهده دارد. این شبکه آب رسانی به دلیل عوارض طبیعی مانند شیب زیاد در بعضی موارد نیاز به فنون خاصی مانند ایجاد آبشارها را دارد.پس از انتقال آب به محل بهره وری، آب شرب در آب انبارها نگهداری می شود. آب انبارها نیز بسته به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه،طراحی متفاوتی دارد. نقش بادگیرها هم از لحاظ فنی و هم از نظر زیبایی شناختی قابل تعمل است.در این مجال به سیستم انتقال آب بوسیله قنات و نحوه طراحی و سبک معماری آب انبارهای معروف یزد و کرمان می پردازیم.