سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسینی ابرده – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران خیابان حافظ

چکیده:

دراین مقاله پس از تعریف تکنولوژی واجزاء وسطوح آن وتکیه بر جدایی وتفکیک هدف گذاری وبرنامه ریزیبه نقد عملکرد گذشته دراین خصوص پرداخته شده ودرنهایت به ضرورت ایجاد مرکز سیاست گزاریتکنولوژی ملی اشاره گردیده است .