سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر علی شائمی برزکی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

عصر حاضر، عصر اطلاعات و ارتباطات است، لازمه مدیریت سازمان های این عصر، مدیریت بر یکی از مهمترین دارائی های سازمان، یعنی دانش است. دانش و اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات رابطه ناگسستنی با یکدیگر دارند. در این مقاله با ارائه دیدگاهی مختصر پیرامون مدیریت دانش و ارائه تعریفی از آن و با اشاره به انواع دانش موجود در سازمان، به بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات پرداخته می شود. تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت دانش، ظرفیت ساختاری مدیریت دانش را از طریق حمایت و پشتیبانی فعالیت های دانشی مانند خلق، توزیع و کاربدر دانش را فراهم می سازد و به عنوان یک کاتالیزور و عامل تسریع بخش سطح تحقق استراتزی های سازمان را افزایش می دهد.