سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد نادری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
محمد ایازی – دکتری مدیریت تکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
امیر علیزاده مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده:

امروزه تولید پروپیلن از تعدادی منابع مختلف پالای شگاهی و پتروشیمی حاصل می گردد . در بخش پالایشگاهی، افزایش تولید پروپیلن حاصل از واحدهای شکست کاتالیستی سیال، نقش اصلی را در تامین تقاضای روز افزون به این ماده ایفا می کند . انتظار می رود افزایش تولید و عرضه واحدهای شکست کاتالیستی سیال ، از افزایش ظرفیت واحده ای موجود ، و همچنین تمرکز و گرایش واحدهای تازه تاسیس به تولید محصولات پتروشیمی ، به خصوص پروپیلن ، حاصل گردد . یکی از آخرین پیشرفت ها در این زمینه ، تکنولوژی شکست کاتالیستی سیال در شرایط حاد می باشد . این مقاله مختصات فرآیندی ، شرایط عملیاتی و مزایای فرآیند شکست کاتالیستی سیال را ارائه می کند . همچنین یک نمونه در مقیاس نیمه صنعتی برای بررسی بازده تولید پروپیلن مطالعه شده است . نتایج آزمایشات در روال عملیاتی شرایط حاد در مقایسه با شرایط متداول و مرسوم ، افزایش بازده تولید پروپیلن را به خصوص در وضعیت استفاده از ک اتالیست افزودنیZSM-5نشان می دهد.