سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مسعود نصر آزادانی – مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در جهان امروز رشد جمعیت، افزایش و تنوع نیازهای بشری از یک طرف و محدودیت منابع منطقه ای از طرف دیگر ضرورت تامین منابع و نیازهای جوامع بشری را توسط سیستم های مختلف حمل و نقل از اقصی نقاط یک کشور و بعضاً جهان بدیهی وروشن نموده است. با توجه به پراکندگی مراکز تولید، مصرف و همچنین منابع و معادن مواد اولیه و ضرورت تامین توجیه فنی واقتصادی در ایجاد یک سیستم حمل و نقل مستقل جهت جوابگویی به نیازها و ایجاد ارتباط بین سه بخش مواد اولیه تولید ومصرف مهندسین و تصمیم گیران بخش صنعت و حمل و نقل را با محدودی تهایی روبرو نموده است.در سال های اخیر جهت رفع این محدودیت ها و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام گرفته در بخش حمل و نقل رویکردی جدی جهت بهره گیری از حمل و نقل ترکیبی در ایجاد ارتباط بین سه مرکز یاد شده فراهم شده است . استفاده از سیستم های ترکیبی جاده – دریا – جاده، ریل – دریا – ریل، جاده – ریل – جاده ، دریا – ریل – جاده و بالعکس و همچنین لوله – ریل – دریا و یا لوله – جاده – و دریا تقریباً سیستم های عمده حمل و نقل ترکیبی رایج در جهان م یباشند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی سیست مهای یاد شده به بررسی تکنولوژی نوین در حمل و نقل ترکیبی Road Railer که اخیراً در اروپا و امریکاایجاد گردیده و رشد قابل توجهی نیز داشته است می پردازیم. این سیستم امکان حمل و نقل کالا به صورت جاد ه ای، ریلی و در صورت نیاز دریایی را نیز با سرعت و کیفیت قابل توجهی فراهم می نماید. نیاز به حداقل سرمایه گذاری در بخش ناوگان از مزایای منحصر به فرد این سیستم می باشد