سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز کریمی – شرکت سامان انرژی اصفهان
مجتبی هراتیان – دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده:

جمع آوری گاز حوزه های دفن زباله دارای منافع مختلفی در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و از همه مهمتر انرژی می باشد . بیوگاز تولیدی حوزه های دفن زباله شهری دارای اجزای آلی و درصد بالایی از گاز متان فرار بوده که باعث آسیب به لایه ازن می گردد . با بکارگیری تکنولوژی های مختلف استفاده از بیوگاز تولیدی حوزه های دفن زباله، از یک سو اثرات مخرب زیست م حیطی آن کاهش یافته و از سوی دیگر حوزه های دفن زباله به عنوان یک منبع انرژی در دسترس و تجدیدپذیر قرار گرفته که با توجه به تداوم تولید گاز در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی ۱۰) تا ۱۵ سال ) ، به عنوان یک سوخت مطمئن برای کاربردهای مختلف قابل استفاده خواهند بود .
در این مقاله ضمن معرفی تکنولوژی های مختلف استفاده از بیوگاز حوزه های دفن زباله از قبیل تولید گاز طبیعی، تولید انرژی الکتریکی و یا مصرف مستقیم، موارد کاربرد و جنبه های اقتصادی آنها در دنیا و راهکارهای استفاده از این منبع انرژی به ویژه در داخل کشور مورد ارزی ابی قرار گرفته است . امید است با ارائه این مقاله و بیان مبانی اولیه جهت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در زمینه کاربرد بیوگاز استحصالی از حوزه های دفن زباله، گامی مؤثر در راستای حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی های فسیلی برداشته شود .