سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا افتخار – کارشناس مهندسی صنایع – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد
سیده کیاندخت میرمحمدحسینی – کارشناس مدیریت سوانح – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد

چکیده:

در مقاله حاضر سیستمهای موجود در دنیا در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله افزایش آگاهی و دانش افراد درگیر با پسماندهای پزشکی است. در مقاله نخست پسماندهای پزشکی تعریف و طبقه بندی شده و سپس تکنولوژی های موجود برای انهدام از قبیل سوزاندن، دفن عمیق، ضد عفونی شیمیایی و سایر و پیامدهای انهدامنامناسب مورد بررسی قرار گرفته است. سپس قوانین، و دستورالعمل های موجود در ایران و نحوه برخورد با پسماندهای پزشکی، مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت جهت مدیریت کارآمدتر پسماندها در ایران توضیح داده شده است.