سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد نوری خاجوی – مدیر دفتر آموزش سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

در این مقاله با تشریح بازار رقابت شدید جهانی برای شرکت ها و کارخانجات تولیدی و همچنین اعمال سیاست ها و قوانین شدید از طرف دول ت ها برای حفظ منافع مصرف کنندگان در مقابل تولید کنندگان و تأمین کنندگان محصولات و همچنین اعمال فشارهای بین المللی در جهت حفظ محیط زیست، مدیریت تکنولوژی پایش وضعیت و مهندسی تشخیص عیب به عنوان ابزاری برای صنایع و کارخانجات برای رسیدن به اهداف فوق معرفی شده است . در ادامه با توجه به نیاز شدید صنایع به افراد متخصص در این زمینه و کمبود و یا نبود چنین افرادی، پیشنهاد تشکیل دوره ای در سطح کارشن اسی ارشد با عنوان ” مدیریت تکنولوژی پایش وضعیت و مهندسی تشخیص عیب “ به و زارت نیرو و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ارائه می شود .