سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد وحدتی – استادیار گروه ساخت و تولید دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
مجید اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از شیوه های نوین به منظور کنترل فرایندهای ساختهمواره مورد توجه واقع شده است. در این مقوله پرداخت سطوح با استفاده از روشهای گوناگون، یکی از مهم ترین موارد در افزایش کیفیت و دقت قطعات تولیدی می باشد. عدم توانایی روشهای سنتی در بسیاری از موارد باعث شده است تا روشهای جدیدی به منظور پرداخت کاری سطوح بکارروند. یکی از روشهای جدید پرداخت کاری میکرومتری، سایش قطعات با استفاده از نیروی میدان مغناطیسی (MAF) می باشد. در این تحقیق یک نمونه آزمایشگاهی از تجهیزات لازم برای انجام فرایند MAF ساختهشده و آزمایشات مربوطه به منظور بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر فرایند پرداخت کاری انجام گردید.
نیروی میدان مغناطیسی توسط آهنرباهای دائمی نوع Nd-Fe-B با شدت۱٫۲ تسلا فراهم گردید. آزمایشات بر روی قطعات الومینیومی با آلیاژ AA-6061 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمایشات به صورت نمودار زبری سطح برای تک تک پارامترها معین شده است. بررسی نتایج بیانگر قابلیت این روش به منظور پرداخت کاری سطوحی است که با استفاده از روشهای سنتی قابل انجام نمی باشد. میزان صافی سطح بدست امده تحت شرایط، سرعت دوران قطب ساینده برابر ۱۰۰۰rpm، فاصله هوایی برابر ۵mm و استفاده از ابزار ساینده SiC به میزان ۰٫۴۱mm اندازه گیری گردید. مقادیر اندازه گیری شده حاکی از بهبود پرداخت سطوح با افزایش سرعت دورانی و مدت زمان انجام فرایند دارند. برای افزایش کارایی فرایند مقادیر مربوط به فاصله هوایی و مقادیر روانکار بایستی به صورت بهینه انتخاب گردند.