سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

Williams – شرکت شیمیایی I.C.I

چکیده:

تزریق پی در پی مقادیر زیاد از ممانعت کننده ها بداخل محیط کاری، طریقه مرسوم موثر جهت کاهش مقدار خوردگی در صنعت نفت می باشد که طی آن یک لایه ممانعت کننده در طول محصول String ایجاد شده و مقدار خوردگی بدین طریق کاهش یافته و لایه ممانعت کننده تا هنگامیکه بتوسط جریانات داخلی سیال شستهنشده، باقی می ماند. بسته به نوع ممانعت کننده، مقدار محصولات و دینامیک تزریق (downhole dynamics) یک عملیات مقطعی (a batch treatment) با ممانعت چند روز تا یک هفته ای ایجاد میکند تا مجددا تزریق لازم انجام شود. اگرچه این روش عملیات سالهای متمادی است که بکار می رود ولی دارای اثرات مضر جانبی چه بر روی خود قطعات و چه در محدوده downstream قسمت هدف گیری شده می باشد. مثالهایی از این معایب عبارتند از کاهش قابل توجه در محصولات فعال ناشی از عدم جذب روی محصول String ، ایجادخسارت ناشی از واردکردن ناگهانی سیالهای خارجی به داخل منطقه تولید و تاخیر در سیستم downstream ناشی از غلظتهای برگشتی زیاد ممانعت کننده بلافاصله پس از تزریق می باشد.
تکنولوژی بسته بندی ممانعت کننده جهت رفع مشکلات عملیات مرسوم تزریق منقطع طراحی شده است. تزریق کنترل شده و دراز مدت ممانعت کننده بداخل منطقه مورد نظر با غلظت کافی جهت ممانعت از خوردگی لیکن پایین بمنظور جلوگیری از هدر رفتن عمده محصولات و همچنین احراز از بتاخیر افتادن سیستم از مزایای این روش می باشند.