سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان میرانزاده – کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد رادان – استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فیروز زارع – استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف اصلی استفاده از مدولاسیون پهنای پالس تصادفی (RPWM) به جای مدولاسیون پهنای پالس کلاسیک در اینورترها، هموار کردن طیف هارمونیکی ولتاژ خروجی و توزیع یکنواخت توان هارمونیکی در رنج وسیعی از حوزه فرکانس می- باشد. هموارتر شدن طیف ولتاژ خروجی باعث کاهش قابل ملاحظه در نویز صوتی دلخراش منتشر شده از محرکه های الکتریکی و تجهیزات الکترومغناطیسی در سیستمهای مبنی بر الکترونیک قدرت که با فرکانس سویچینگی در محدوده شنوایی انسان کار میکنند میگردد. در این مقاله دو روش مدولاسیون پهنای پالس تصادفی با فرکانس سویچینگ ثابت مبنی بر مدولاسیون فضای برداری (SVM) پیشنهاد می گردند. در ادامه این دو روش پیشنهادی از نظر همواری طیف ولتاژ خروجی با دو روش مدولاسیون فرکانس سویچینگ تصادفی (RSF) و مدولاسیون تصادفی لبه پیش رونده_ پس رونده پالس (RLL) مقایسه می شوند، و همچنین برتری این روشها نسبت به مدولاسیون فضای برداری کلاسیک در کاهش دامن ه مولفه های هارمونیکی و هموارتر شدن طیف توان ولتاژ خروجی نشان داده می شود.