سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فتوحی اردکانی – کارشناس گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن
عباس صفای کفاش – کارشناس گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن
عباس جندقی علائی – کارشناس گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن
بهرام مرادی – کارشناس گروه GIS دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن

چکیده:

یکی از پرهزینه‌ترین مراحل ساختاردهی به اطلاعات و راه‌اندازی سیستم GIS تولید و گردآوری اطلاعات (۸۰-۷۰% از کل هزینه راه اندازی) می باشد از طرفی سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS، بعنوان یکی از کارآمدترین، سریعترین، ارزانترین و متداولترین روش‌های برداشت اطلاعات (با توجه به دقت قابل استحصال) شناخته شده است.
قوسها یکی از مهمترین و حساس ترین نقاط در شبکه ریلی هستند که دامنه وسیعی از اطلاعات را شامل می شوند، ساختاردهی (تهیه شناسنامه)، یکپارچه سازی و مدیریت بهینه، شناسایی و تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات این قوس ها جهت برنامه ریزی، تصمیم گیریهای مدیریتی به منظور تعمیر و نگهداری و برآورد هزینه منطقی تر آن و اصلاح مسیر می تواند کمک شایانی به این ساختار نماید.
در این تحقیق با انجام پروژه راهنما اطلاعات ۵ قوس از مسیر تهران-تبریز با شعاع های ۳۰۰ ،۳۰۰، ۴۰۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر انتخاب و اطلاعات قوسها به روش های نقشه برداری، GPS، خیز برداشت گردید و از طرفی نقشه پروفیل آنها مطالعه و مقایسه گردیدند و برنامه ای کامپیوتری به منظور تعیین پارامترهای قوس از داده های GPS تدوین شد و نتایج مقایسه نشان می دهد در صورت اتومایزکردن استخراج پارامترهای قوس از جمله شعاع قوس می توان به سرعت، با دقت قابل قبول (از دید مدیریت اطلاعات) و با کیفیت مناسب و هزینه کم، اطلاعات قوسها را استخراج و سپس به بانک اطلاعاتی نرم افزارDGSRailجهت نمایش و گزارشگیری وارد نمود.
نتایج این مطالعه نشان می دهد داده های GPS گردآوری شده توسط تیم GIS در سالهای ۸۴ و۸۳ قابل اطمینان بوده و توصیه می شود با توجه به قابلیت نمایش اطلاعات و تصاویر قوسها در نرم افزارDGSRailاطلاعات شعاع قوس در بخشی از شبکه که در حال حاضر اطلاعات مکانی آن برداشت و اطلاعات توصیفی آن در حال تکمیل می باشد استفاده شود. از جمله نقاط قوت این روش، عدم نیاز به حضور در سایت و فعالیت میدانی، سهولت محاسبات و کار با نرم افزار، ارزانی، سرعت بالا و دقت قابل قبول می باشد.