سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
روح الله ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ایران
علیرضا صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت ترانسفورماتورها در سیستمهای قدرت مطالعات فراوانی روی مباحث عایقی این وسیله صورت گرفته است . یکی از عمده ترین این مطالعات،تخلیه جزئی(PD=Partial Discharge) است که با آشکارسازی بهموقع آن می توان توسط خاموشی های برنامه ریزی شده، به ترمیم ترانسفورماتور پرداخته و از صرف هزینه گزاف و وقت جلوگیری نمود . ماحصل تلاشها در این راستا چهار روش آشکارسازی و مکان یابی شامل روشهای شیمیایی، نوری، الکتریکی و صوتی است که با توجه به مزایا و معایب هریک می توان نتیجه گرفت که روش صوتی می تواند جایگزین یا حداقل مکمل مناسبی برای روشهای دیگر باشد . در این مقاله ضمن مرور روشهای مختلف آشکارسازی و مکان یابی PD ، به روش صوتی تاکید گردیده است . در این راستا مباحث پایه ای صوت نظیر مسیرهای انتشار و عوامل تضعیف صوت ونیز انواع حسگرهای صوتی مورد بررسی قرار گرفته و مسیر انتشار امواج صوتی و چگونگی تحلیل آنها در ترانسفورماتورها تشریح گردیده است . نهایتا نتایج آزمایشات روی دو نمونه موردی ارائه شده است . نتایج مطالعات آشکارسازی و مکانیابی PD ، روش صوتی با استفاده از سنسورهای صوتی فیبر نوری را بعنوان مناسب ترین روش پیشنهاد داده است