سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی مسندی شیرازی – بخش برق، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علی حقدل – بخش برق، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای بهبود کیفیت کذ گذاری سیگنال در جهت کاهش خطای کوانتیزهارائه شده است. این روش را که به نام تکنیک جایگشت دورانی طیف سیگنال نام گذاری کرده ایم. با حرکت طیف سیگنال به صورت دورانی تحت زیر باندهای سیستم subband coding (SBC) و استقرار آن در بهترین حالت، خطای کوانتیزه سازی سیگنال را به حداقل می رساند. در گیرندهبا اعمال دوران معکوس سیگنال اصلی بازسازی می شود . نتایج شبیه سازی این روش و پیاده سازی آن بر نمونه های مختلف طیف سیگنال صدا و موسیقی، افزایش ۲۵% کیفیت کوانتیزه سازی را به طور متوسط نشان میدهد.