سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی عباس زاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

در چند سال اخیر، کاربرد کامپوزیت های مسلح کننده پلیمری (FRP) برای مقاصد ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی فرسوده شده یا غیرمقاوم به شکل تقویت کننده خارجی بطور روزافزونی در حال افزایش است . به دلیل حساسیت اینگونه سیستم ها و پتانسیل فرسوده شدن اجزای سیستم بهسازی شده، در صورتیکه ملاحظات مربوط به مشخصات آنها رعایت نگردد، نیاز به توسعه و کاربرد
روش هائی جهت انجام آزمایش غیرمخرب (NDT) بر روی آنها پیدا خواهیم کرد، بطوری که بتوان هم پاسخ سیستم و هم سطوح محلی را ارزیابی کرد . در این مقاله به مرور تکنیک های موجود حال حاضر (NDT) با تمرکز بر جنبه های کاربردی این تکنیک جهت استفاده سریع درمحل پرداخته می شود . در ادامه نشان داده خواهد شد که اگر چه تعدادی از این تکنیک ها قادرندکلیه نیازهای بازرسی سازه بهسازی شده را برطرف نمایند، ولی هیچیک از آنها هنوز به آن اندازه پیشرفت نکرده است که بتواند به تنهائی و با اثرپذیری بالا بکار گرفته شود . در انتها موضوعات مربوط به تحقیق و توسعه (R&D) تکنیک های (NDT) در آینده بعنوان نتایج این بررسی مورد شناسایی قرار می گیرد .