سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر صفری – دفتر بهینه سازی مصرف معاونت امور انرژی وزارت نیرو
کامبیز رضاپور – دفتر بهینه سازی مصرف معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

آلودگی محیط زیست و لزوم حفاظت از کره زمین دانشمندان را بر آن داشت که اقدام عملی و جدی تری جهت جلوگیری از بحران محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی انجام دهند . در همین خصوص چهار رویکرد کلی مطرح است، رویکرد فنی و تکنولوژیک، رویکرد اقتصادی، رویکرد حقوقی و در نهایت رویکرد رفتاری؛ این نوشته سعی دارد تکنیک های مختلف علوم رفتاری را در منطقی سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست معرفی نماید . در نهایت بحثی پیرامون ارزیابی و سنجش اثربخشی برنامه های آگاه سازی و آموزش در خ صوص حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی عنوان خواهد شد .