سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اصلانی منش – سرپرست بخش قابلیت اطمینان(دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعت

چکیده:

در این مقاله یکی از روشهای کیفی مهم در تحلیل قابلیت اطمی نان فرآیند تولید محصولات معرفی می شود . روش کیفی تحلیل خرابی و آثار آن میتواند عوامل مختل کننده کیفیت مطلوب مشتری را قبل از تول ید انبوه محصول پیش بینی کند و تغییرات و اصلاحات لازم را در مراحل طراحی و تولید به منظور نیل به حداکثر سطح قابلیت اطمینان و در عین حال حداقل هزینه تولید انجام دهد . برای رقابت محصول صنعتی کشورمان با کشورهای توسعه یافته این شاخص جزء مهمترین عامل برتری محسوب می شود.